Σύγχρονη Ορθοπαιδική

Προγραμματίστε από πριν τις εργασίες σας, μην βιάζεστε.

Η συστηματική άσκηση αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις για αποκατάσταση της ισχύος των μυών της μέσης και σταδιακή επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες. Αρχικά πρέπει να γυμνάζεστε τρεις φορές την ημέρα από 10 λεπτά σταδιακά αυξάνοντας σε τρεις φορές την ημέρα από 30 λεπτά.
Οι παρακάτω ασκήσεις διακρίνονται σε αρχικού, ενδιαμέσου και τελικού σταδίου.

Ασκήσεις Ενδιάμεσου Σταδίου

Ασκήσεις Τελικού Σταδίου