Σύγχρονη Ορθοπαιδική

Τι είνα οι μηνίσκοι;

Βίντεο Παρουσίαση (YouTube)

Οι μηνίσκοι είναι ινοχόνδρινοι μηνοειδείς σχηματισμοί που βρίσκονται μέσα στο γόνατο και έχουν σαν λειτουργία την αύξηση επιφάνειας επαφής μεταξύ μηρού και κνήμης και την ελάττωση της πίεσης μεταξύ των δύο αρθρικών επιφανειών.

Πως τραυματίζονται;

Οι μηνίσκοι τραυματίζονται σαν συνέπεια αφύσικων συνήθως στροφικών φορτίσεων αν και ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με ρήξη μηνίσκου δεν έχει ιστορικό κάκωσης.

Ρήξη μηνίσκου συνεπάγεται χειρουργείο ;

Η ρήξη μηνίσκου δε σημαίνει απαραίτητα και χειρουργείο. Οι ενδείξεις για χειρουργείο μετά από ρήξη μηνίσκου είναι:

α. επεισόδια εμπλοκής (αδυναμία έκτασης του γόνατος) και
β. πόνος και ενοχλήσεις που εμποδίζουν τον άνθρωπο που έχει τραυματιστεί ,να κάνει αυτά που θέλει στη ζωή του (εργασία, χόμπυ)
Η αντιμετώπιση των ρήξεων του μηνίσκου γίνεται αρθροσκοπικά με αφαίρεση των ασταθών τμημάτων και σε καποιες περιπτώσεις που η διαμόρφωση της ρήξης το επιτρέπει με συρραφή. Η πλήρης αποκατάσταση μετά από συνήθη μερική μηνισκεκτομή είναι περί τον ένα μήνα και ο ασθενής φεύγει από το νοσοκομείο την ίδια μέρα ή την επόμενη από το χειρουργείο.