Συμβουλευτική Αρθρογραφία

  • Αρχική
  • Οδηγίες για ασθενείς με γύψο

Τι πρέπει να κάνετε

Kινήστε/ασκήστε όλα τα μέρη του άκρου που δεν περιβάλλονται από γύψο.
Κρατήστε το πόδι / χέρι σε ανυψωμένη θέση όταν ξεκουράζεστε για να μειώσετε το οίδημα.
Χρησιμοποιήστε πατερίτσες, περιπατητήρα τύπου "πι" ή τριγωνικό επίδεσμο συμφώνως με τις οδηγίες του ιατρού σας.
Τηλεφωνήστε στον γιατρό σας αν ο γύψος γίνει χαλαρός, μαλακώσει ή σπάσει.

Τι δεν πρέπει να κάνετε

Μην βρέχετε τον γύψο.
Μην βάζετε τίποτα μέσα στον γύψο και μην αφαιρείτε μέρος της εσωτερικής του επένδυσης.
Μην τον στεγνώσετε με τεχνητά μέσα.
Μην περπατάτε φορτίζοντας τον γύψο εκτός αν σας έχει συμβουλέψει διαφορετικά ο γιατρός σας.

Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας αν ..


Υπάρχει αυξανόμενος πόνος ή ψυχρότητα του δέρματος.
Υπάρχει επίμονο / αυξανόμενο οίδημα των δακτύλων , ειδικά αν αλλάζει το χρώμα τους.
Υπάρχει υπαισθησία / παραισθησία των δακτύλων ή ανικανότητα μετακίνησής τους.
Υπάρχει λέκιασμα μέσα από τον γύψο από εκροή υγρών από τραύμα ή αιμορραγία.

Θυμηθείτε τα ακόλουθα


Φέρτε ένα παπούτσι πτιν την αφαίρεση γύψου κάτω άκρου.
Πάντα να φέρνετε μαζί σας τις σχετικές ακτινογραφίες.
Καλό θα ήταν να αποφεύγετε την οδήγηση για όσο διάστημα φοράτε τον γύψο.