Συμβουλευτική Αρθρογραφία

  • Αρχική
  • Ασκήσεις μετά από Αρθροσκόπηση

Γενικά

Ακόμα και μετά από μιας μέτριας βαρύτητας επέμβαση στο γόνατο όπως η αρθροσκόπηση, αν δεν ακολουθηθεί ένα εντατικό πρόγραμμα ασκήσεων παρατηρούμε ταχεία εμφάνιση ατροφίας των μυών του μηρού που δυσχεραίνουν και παρατείνουν την αποκατάσταση του ασθενή. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία ακολουθούν ασκήσεις για μετά την αρθροσκόπηση που χωρίζονται σε αρχικού ενδιαμέσου και τελικού σταδίου αποκατάστασης και πρέπει να γίνονται 2-3 φορές την ημέρα για 20-30 λεπτά. Οι παρακάτω ασκήσεις δεν πρέπει να προκαλούν πόνο και θα πρέπει να ακολουθούνται από ανύψωση σκέλους και τοποθέτηση πάγου για 20-30 λεπτά (παγάκια τοποθετημένα σε αδιάβροχη σακούλα να περιβάλονται από πετσέτα-όχι άμεση επαφή πάγου με δέρμα)

Ασκήσεις Αρχικού Σταδίου


Σύσπαση οπισθίων μηριαίων
10 επαναλήψεις -Σε αυτή την άσκηση δεν πρέπει να υπάρχει κίνηση. Ξαπλώστε με τα γόνατα λυγισμένα 10-20 μοίρες. Πιέστε τις φτέρνες στο πάτωμα σφίγγοντας τους οπίσθιους μηριαίους .Κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα μετά χαλαρώστε. Επαναλάβατε 10 φορές.

Σύσπαση τετρακεφάλου
10 επαναλήψεις- Ξαπλώστε μπρούμητα με μια διπλωμένη πετσέτα κάτω από τη ποδοκνημική του χειρουργημένου γόνατος. Πιέστε το πόδι προς τα κάτω στη διπλωμένη πετσέτα. Το γόνατο πρέπει να ευθειάζεται όσο το δυνατόν περισότερο. Κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα μετά χαλαρώστε. Επαναλάβατε 10 φορές.

Ανύψωση ευθειασμένου σκέλους
10 επαναλήψεις – Ξαπλώστε ανάσκελα με λυγισμένο το μη χειρουργημένο γόνατο και ευθειασμένο το χειρουργημένο. Αργά ανασηκώστε τεντωμένο το χειρουργημένο σκέλος περί τα 25 εκατοστά και κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα. Αργά επαναφέρετε το σκέλος στην αρχική θέση. Επαναλάβατε 5 σετ απο 10 φορές

Ασκήσεις Ενδιάμεσου Σταδίου


Τελική έκταση γόνατος
10 επαναλήψεις - Κρατηθείτε από μια βαριά καρέκλα ή πάγκο με τα πόδια να απέχουν 20-30 εκατοστά από τη καρέκλα ή τον πάγκο. Μην κάνετε πλήρες βαθύ κάθισμα. ΜΗΝ λυγίσετε τα γόνατα πάνω από 90 μοίρες. Κρατήστε τη πλάτη ευθειασμένη. Κρατήστε τη θέση για 5-10 δευτερόλεπτα. Αργά επαναφέρετε τα γόνατα σε έκταση. Χαλαρώστε. Επαναλάβετε 10 φορές

Μερικό βαθύ κάθισμα με καρέκλα
10 επαναλήψεις- Κρατηθείτε από μια βαριά καρέκλα ή πάγκο με τα πόδια να απέχουν 20-30 εκατοστά από τη καρέκλα ή τον πάγκο. Μην κάνετε πλήρες βαθύ κάθισμα. ΜΗΝ λυγίσετε τα γόνατα πάνω από 90 μοίρες. Κρατήστε τη πλάτη ευθειασμένη. Κρατήστε τη θέση για 5-10 δευτερόλεπτα. Αργά επαναφέρετε τα γόνατα σε έκταση. Χαλαρώστε. Επαναλάβετε 10 φορές Επαναλάβατε 10 φορές.

Διάταση τετρακεφάλου
10 επαναλήψεις – Σταθείτε με το χειρουργημένο γόνατο λυγισμένο, απαλά τραβήξτε τη φτέρνα προς το γλουτό, ώστε να αισθανθείτε διάταση στη πρόσθια επιφάνεια του σκέλους. Κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα. Επαναλάβατε 10 φορές

Ασκήσεις Τελικού Σταδίου


Άνοδος σκαλοπατιού, πρόσθια
10 επαναλήψεις - Ανεβείτε με το χειρουργημένο σκέλος σκαλοπάτι/σκαμνί που βρίσκεται μπροστά σας και έχει ύψος 15 εκατοστά. Κατεβείτε επανερχόμενος στην αρχική θέση. Αυξήστε το ύψος του σκαλοπατιού καθώς βελτιώνεται η δύναμη του σκέλους. Επαναλάβατε 10 φορές.

Άνοδος σκαλοπατιού, πλάγια
10 επαναλήψεις- Ανεβείτε με το χειρουργημένο σκέλος σκαλοπάτι/σκαμνί που βρίσκεται στο πλάι σας και έχει ύψος 15 εκατοστά. Κατεβείτε επανερχόμενος στην αρχική θέση. Αυξήστε το ύψος του σκαλοπατιού καθώς βελτιώνεται η δύναμη του σκέλους. Επαναλάβατε 10 φορές

Διάταση οπισθίων μηριαίων, σε τοίχο
10 επαναλήψεις – Ξαπλώστε δίπλα σε μια πόρτα. Τοποθετήστε τη φτέρνα σας στον τοίχο με λυγισμένο το γόνατο, φέρτε τη λεκάνη σας κοντά στο τοίχο. Τώρα αρχίστε να τεντώνετε το γόνατο έχοντας τη φτέρνα σε επαφή με τον τοίχο. Όταν αισθανθείτε τράβηγμα πίσω από το γόνατο, σταματήστε και κρατήστε τη θεση για 5 δευτερόλεπτα. Χαλαρώστε και επαναλάβατε 10 φορές. Όσο πιο κοντά είστε στον τοίχο τόσο πιο έντονη είναι η διάταση. Επαναλάβατε με το άλλο σκέλος.


Στατικό ποδήλατο
Αν έχετε στατικό ποδήλατο, ρυθμίστε το κάθισμα ψηλά, το πόδι μόλις να φθάνει το πετάλ σε μια περιστροφή. Ρυθμίστε την αντίσταση σε ¨ελαφρά¨ και σταδιακά αυξήστε. Αρχίστε να κάνετε ποδήλατο για 10 λεπτά τη μέρα. Αυξήστε τη διάρκεια ένα λεπτό τη μέρα μέχρι να φθάσετε τα 20 λεπτά ημερησίως.

Βάδιση
Άριστη άσκηση για το ενδιάμεσο στάδιο αποθεραπείας μετά από χειρουργείο (μετά 2 εβδομάδες) Το τρέξιμο θα πρέπει να το αποφύγετε για 6-8 εβδομάδες λόγω των μεγάλων δυνάμεων πρόσκρουσης που αναπτύσονται στο γόνατο. Η βάδιση και το τρέξιμο πρέπει σταδιακά να ενσωματώθουν στο πρόγραμμα άσκησης σας.