Συμβουλευτική Αρθρογραφία

  • Αρχική
  • Ασκήσεις μετά από Αρθροσκόπηση

Γενικά

Ακόμα και μετά από μιας μέτριας βαρύτητας επέμβαση στο γόνατο όπως η αρθροσκόπηση, αν δεν ακολουθηθεί ένα εντατικό πρόγραμμα ασκήσεων παρατηρούμε ταχεία εμφάνιση ατροφίας των μυών του μηρού που δυσχεραίνουν και παρατείνουν την αποκατάσταση του ασθενή. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία ακολουθούν ασκήσεις για μετά την αρθροσκόπηση που χωρίζονται σε αρχικού ενδιαμέσου και τελικού σταδίου αποκατάστασης και πρέπει να γίνονται 2-3 φορές την ημέρα για 20-30 λεπτά. Οι παρακάτω ασκήσεις δεν πρέπει να προκαλούν πόνο και θα πρέπει να ακολουθούνται από ανύψωση σκέλους και τοποθέτηση πάγου για 20-30 λεπτά (παγάκια τοποθετημένα σε αδιάβροχη σακούλα να περιβάλονται από πετσέτα-όχι άμεση επαφή πάγου με δέρμα)

Ασκήσεις Αρχικού Σταδίου

Ασκήσεις Ενδιάμεσου Σταδίου


Ασκήσεις Τελικού Σταδίου


Στατικό ποδήλατο
Αν έχετε στατικό ποδήλατο, ρυθμίστε το κάθισμα ψηλά, το πόδι μόλις να φθάνει το πετάλ σε μια περιστροφή. Ρυθμίστε την αντίσταση σε ¨ελαφρά¨ και σταδιακά αυξήστε. Αρχίστε να κάνετε ποδήλατο για 10 λεπτά τη μέρα. Αυξήστε τη διάρκεια ένα λεπτό τη μέρα μέχρι να φθάσετε τα 20 λεπτά ημερησίως.

Βάδιση
Άριστη άσκηση για το ενδιάμεσο στάδιο αποθεραπείας μετά από χειρουργείο (μετά 2 εβδομάδες) Το τρέξιμο θα πρέπει να το αποφύγετε για 6-8 εβδομάδες λόγω των μεγάλων δυνάμεων πρόσκρουσης που αναπτύσονται στο γόνατο. Η βάδιση και το τρέξιμο πρέπει σταδιακά να ενσωματώθουν στο πρόγραμμα άσκησης σας.