Σύγχρονη Ορθοπαιδική

Αρθροσκόπηση

Αρθροσκόπηση είναι η επέμβαση κατά την οποία κάνουμε 2-3 ή περισσότερες μικρές τομές μέσα από τις οποίες εισάγουμε το ενδοσκόπιο και άλλα ειδικά εργαλεία για να δούμε και να διορθώσουμε διάφορες βλάβες της άρθρωσης. Είναι δηλαδή μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος (πολύ μικρές τομές) που είναι διαγνωστική και δυνητικά θεραπευτική ανάλογα με την υπάρχουσα παθολογία.

Πλεονεκτήματα

Όλες οι χειρουργικές πράξεις έχουν σαν αποτέλεσμα τη βλάβη φυσιολογικών ιστών που πρέπει να κόψουμε για να προσπελάσουμε μια άρθρωση. Με την αρθροσκόπηση, η βλάβη σε φυσιολογικούς ιστούς είναι πολύ μικρότερη με αποτέλεσμα η αποκατάσταση σε μικρές επεμβάσεις να είναι πολύ γρηγορότερη από ότι με την ανοικτή μέθοδο. Λόγω των μικρών τομών της συνεχούς έκπλυσης της άρθρωσης και της γρήγορης κινητοποίησης του ασθενούς οι πιθανότητες επιπλοκών όπως μόλυνση, θρόμβωση και βλάβη αρθρικού χόνδρου είναι μικρότερη από ότι με την ανοικτή μέθοδο. Ακόμα με την αρθροσκόπηση προσπελάστηκαν περιοχές και αναγνωρίστηκαν νέες παθολογίες που πλέον αντιμετωπίζονται με επιτυχία.

Ποιες Αρθρώσεις αρθροσκοπούνται;

Το γόνατο , η ποδοκνημική , ο ώμος είναι από τις συνηθέστερα αρθροσκοπούμενες περιοχές του σώματος, με την πηχεοκαρπική, τον αγκώνα και το ισχίο αλλά και άλλες μικρότερες αρθρώσεις να ακολουθούν.

Πιθανές Επιπλοκές

Όπως όλες οι επεμβάσεις έτσι και η αρθροσκόπηση έχει πιθανές επιπλοκές. Η συχνότητα επιπλοκών στις συνήθεις αρθροσκοπικές επεμβάσεις είναι πολύ χαμηλή αλλά η πιθανότητα επιπλοκών πάντα υπάρχει και πρέπει να συζητιέται με το θεράποντα ιατρό. Σε γενικές γραμμές οι επιπλοκές χωρίζονται σε αυτές που σχετίζονται με την αναισθησία που απαιτείται για την επέμβαση (γενική ή περιοχική) και σε αυτές που σχετίζονται με την ίδια την επέμβαση, όπως μικροβιακή φλεγμονή, φλεβική θρόμβωση, βλάβη νεύρων γύρω από την άρθρωση, δημιουργία ουλών στα σημεία εισόδου και άλλες που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες κάθε επέμβασης.